טריבלה ד"שים!
איזור הד"שים פנוי כרגע...
זכויות היוצרים על תוכן השאלון "הוצא מהקשרו"
שמורות לכותבי הספר המצחיק "הוצא מהקשרו"
לפרטים על הספר והזמנה
כתובת האימייל שלנו התחדשה!
אתם מוזמנים לשלוח לנו דואל ל
tribla.com

מהי טריבלה? Tribla.com
טריבלה! היא משחק טריוויה בעברית נחמדה ביותר.
היא כאן בשביל הכיף,
אתם מוזמנים לשחק בטריביונר, אחד נגד השני
או אחד בעד השני, כל הדרך למליון!

בגרסת הדוס (צריך קצת להבין במחשבים...)
ימבה סוגים למשחק, ימבה חבר'ה יכולים לשחק יחד,
ימבה שאלות ואפשר להוסיף עוד - בעצמכם!
אין הרבה מה לומר - פשוט לראות!!
אתר האסטרולוגיה
megiadam.com